HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 180123_8d58


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Dopravní zrcadlo

Datum nahlášení: 18.01.2023

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Dobrý den, v nedávném hlášení se zde řešilo rozbité dopravní zrcadlo na křižovatce ulic Bratislavská a Buzulucká. Rozbité zrcadlo, bylo následně odstraněno s odůvodněním, že není třeba z důvodu dobrého výhledu. Prosím tímto o navrácení tohoto zrcadla, při příjezdu do křižovatky z ulice Bratislavská zde opravdu není dobrý výhled. Zrcadlo zde bylo několik desítek let a umožňovalo daleko lepší výhled. Tato křižovatka je poměrně frekventovaná díky blízké nemocnici a také je to hlavní spoj na sídliště Řetenice.


Lokalita závady: Bratislavská 366/6, Teplice, 415 03, Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, nejedná se o závadu a rozhledové poměry v křižovatce jsou vyhovující. Odstranění zrcadla proběhlo v souladu se zákonem a po předchozím vyjádření Policie ČR.
Děkujeme za pochopení