HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 180217_8133


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Výtluky na silnici ul. Opavská

Datum nahlášení: 18.02.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Silnice v ul. Opavská (jinak zákaz vjezdu nad 3,5t) je zejm. od MHD čím dál víc rozbitá, toto jste po dvou letech upozorňování a zhoršujícího se stavu vyřešili dopravní značkou nerovnost vozovky. Ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. Vás tímto podáním žádám o informaci, kdy bude probíhat oprava vozovky ul. Opavská v Teplicích a v jakém rozsahu.


Lokalita závady: ulice Opavská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, rekonstrukce ul. Opavská bude rozdělena na dvě části, první část (od ul. Bílinská po zastávku MHD u ul. U Garáží) je v rozpočtu na tento rok, realizace bude zahájena dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. V současné době není znám. Druhá část je plánována na rok 2018.