HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 180220_5e11


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poklop kanálu na silnici

Datum nahlášení: 18.02.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Poklop cvaká při projíždění aut. Závada byla předána k odstranění společnosti SČVK.


Lokalita závady: Jana Koziny 689/7, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.