HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 180222_a848


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená vozovka

Datum nahlášení: 18.02.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Vozovka v tomto úseku je tankodrom. Vytluky po celé této vozovce. Je už více než tři roky slibováno, že vozovka dostane kompletní rekonstrukci a stále se jen zaplatuje a zaplatuje.


Lokalita závady: Jugoslávská, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Rekonstrukce komunikace je zařazena ve střednědobém výhledu, do doby její realizace budou prováděny lokální výspravy. V jarním období provedeme výspravu výtluků.