HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 180417_07b4


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybí odpadkové koše

Datum nahlášení: 18.04.2017

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Ráda bych upozornila, že v minulosti byl vybudován krásný chodník v ulici Dr. Vrbenského a Na Letné, který slouží k pěším procházkám a jsem velmi ráda, že se tak stalo. Co postrádám je, že po celé délce tohoto nového chodníku není jediný odpadkový koš. Vzhledem k tomu, že tato lokalita je cílem vycházek řady Tepličanů i lázeňských hostů tak je škoda, že se kolem této výletní cesty válejí odpadky. Domnívám se a věřím, že kdyby bylo po cestě několik odpadkových košů, že by se množství válejících se pet lahví a obalů od cigaret snížilo. Děkuji za zvážení mého podnětu a budu doufat, že se v budoucnu nějakého toho koše dočkáme. S pozdravem Alena Mašková


Lokalita závady: ulice Dr. Vrbenského, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za podnět. Domnívám se, že koše jsou skutečně osazené spíše uvnitř parku Letná a podél parkových cest. Při některém z kontrolních výjezdů se podívám na místo, vytipuji stanoviště k osazení a potřebný počet košů a zajistím doplnění košů také podél této hlavní trasy.