HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 180421_93dd


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozené obrubníky u chodníku poblíž zdravotního střediska

Datum nahlášení: 18.04.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dlouhodobě je vyvráceno několik prvků obrubníku na přístupovém chodníku ke zdravotnímu středisku (pozemek p.č.2241/20), který je dle KN ve vlastnictví SM Teplice. Stav tohoto obrubníku je v přímém kontrastu s rekonstruovaným objektem zdravotního střediska. Tomuto místu by slušela oprava tohoto obrubníku. Současně by vlastník objektu zdravotního střediska mohl dát do pořádku přístupové schodiště (pozemek p.č. 2241/39), což měl původně vlastník nejspíš v úmyslu, protože u schodiště je natřené zábradlí, ale asi se k tomuto technickému opatření zatím nedostal.


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Oprava obrubníků byla zařazena do plánu oprav v jarním období tohoto roku.