HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 180622_498b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Závada na zámkové dlažbě a obrubníku u chodníku

Datum nahlášení: 18.06.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Závada spočívá v nestabilně založeném obrubníku, který ujíždí ve směru se svahu. V důsledku toho došlo k rozklížení zámkové dlažby (viz.fotografie)


Lokalita závady: Doubravická, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu prověříme a zařadíme do plánu oprav. Oprava provedena v červenci 2022.