HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 180820_db60


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodnik

Datum nahlášení: 18.08.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Opět propadlá dlažba na chodníku.


Lokalita závady: Duchcovská, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Po provedeném šetření na místě, předáváme závadu SVS k prověření vodovodní přípojky, Propad se nachází v linii vodovodní přípojky k RD čp. 251/121.