HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 181021_0ee2


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Díra v komunikaci

Datum nahlášení: 18.10.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Díra v silnici bez označení v ulici riegrova


Lokalita závady: Nákladní, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš podnět předáváme ŘSD, v jehož vlastnictví daná komunikace je.