HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 190118_25d8


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Znečišťování veřejné komunikace

Datum nahlášení: 19.01.2018

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Vážení, I když se mi nelíbí spousta jednání našich spoluobčanů, tak ještě nikdy jsem nereagovala tímto způsobem. K tomuto kroku mne přiměla až záležitost, kterou Vám ve stručnosti popíši. V naší ulici Důlní, Teplice k.ú. Sobědruhy p.p.č. 713/3 probíhá výstavba rodinného domu. S tím je samozřejmě spojen i vyšší provoz těžké techniky a znečištění komunikace. To zcela chápu. Avšak nelíbil se mi, a ani sousedům v naší ulici, postup čištění komunikace dne 13. 1. 2018. Celý den byla navážena zemina na zmiňovanou parcelu. K průběžnému čištění komunikace však byla používána lžíce traktoru, viz přiložené foto. Když pominu hluk a otřesy domu, tak tento způsob čištění jistě nebyl šetrný k povrchu komunikace. Ačkoliv jsem o záležitosti informovala Městskou Policii, která se také k jejímu řešení dostavila, a zřejmě jí projednala se stavebními dělníky, tak po jejím odjezdu čištění komunikace pokračovalo stejným způsobem. Pominu-li hluk a možné škody na vozovce, tak se domnívám, že postup dělníků byl v rozporu s předpisy ukládajícími povinnost neznečišťovat veřejnou komunikaci. Chtěla bych Vás tímto způsobem požádat k prošetření dané záležitosti. Děkuji.


Lokalita závady: Důlní 103, Teplice, 415 10, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Iva Smetáková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Kontaktovali jsme zástupce městské policie a na základě zápisu z místa budeme postupovat dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a dále konat.