HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 190119_58cd


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poražený stojan s mapou

Datum nahlášení: 19.01.2019

Kategorie závady: Závady na městském mobiliáři a dětských hřištích


Popis závady: Stojan s mapou Klubu českých turistů padl k zemi. Hrozí nebezpečí, že ho někdo odveze do šrotu!


Lokalita závady: část obce Teplice, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Věc jsme již oznámili KČT a bude provedena náprava.

D. Městka
odbor dopravy
MgM Teplice