HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 190123_8cfd


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Novoveská - chybějící retardér

Datum nahlášení: 19.01.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V rámci koncepce BESIP je zapotřebí učinit opatření u ZŠ Bílá Cesta. Na ul. Novoveská v prostoru křižovatky s ul. Verdunská a Opavská je sice v prostoru přechodů prováděn v ranních hodinách často dohled městské policie, avšak toto se děje nepravidelně a bezpečnost chodců, zejm. školou povinných dětí je nutné posílit min. dalšími prostředky a to nejméně instalací zpomalovacích retardérů, neboť vozovka je zde v kopci a vozidla se tak zákonitě pohybují vyšší rychlostí.


Lokalita závady: Novoveská, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, o tomto místě samozřejmě víme, ale osazení příčného prahu bychom považovali až za krajní řešení. Toto i další podobná místa v Teplicích postupně řešíme. Nabízí se doplnění dopravního značení, nasvětlení přechodů pro chodce, popř. stavební úpravy.
Vzhledem k časové náročnosti bude toto hlášení přesunuto do stavu "vyřízeno" i když řešení bude pokračovat.