HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 190124_ab82


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neodvezený odpad

Datum nahlášení: 19.01.2024

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: V ulici Křížkovského jsou nevyvážené popelnice


Lokalita závady: U Nových lázní 1224/10, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Reklamace svozu směsného komunálního odpadu byla zaslána svozové společnosti Marius Pdersen a.s..