HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 190815_5dd9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Ucpaná kanalizační vpusť

Datum nahlášení: 19.08.2015

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Kanalizační vpusť je nefunkční - nad kanálem je velká louže.


Lokalita závady: ulice Duchcovská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Dle zadání v mapě se jedná o kanalizační vpusť na silnici II. třídy, která není ve vlastnictví města Teplice. Je ve vlastnictví Ústeckého kraje a spravuje ji Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Neprodleně Vaši závadu předávám správci komunikace.