HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 190819_08b4


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník s výmoly

Datum nahlášení: 19.08.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Poškozený chodník s výmoly, zarůstající kopřivami, souběžný s ul. Plynárenská, není již v majetku města, ale na soukromém pozemku výstavby rezidenční čtvrti Belveder na Prosetické stráni; prosím nechat majitele uzavřít; prosím o poskytnutí náhrady chodníku městem např. na druhé straně vozovky; prosím také o stavební dohled města; jsou tu dopravní značky zákaz vjezdu; některé v podobě "kočkopsa"; prosím tedy o umístění závor a vyznačením soukromého pozemku


Lokalita závady: Plynárenská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Statutární město Teplice v současné době neuvažuje s budováním chodníku v ul. Plynárenská. Po provedení místního šetření bude následně řešeno dopravní značení.