HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 190821_cffb


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená komunikace

Datum nahlášení: 19.08.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dobrý den, více jak rok je neopravená vozovka u domu č.p. 2285, ulice Slovenská. Dochází k poškození projíždějících vozidel. Žádám o odstranění.


Lokalita závady: Slovenská 2285, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla předána k odstranění společnosti SVS, která zde řešila havárii vody.