HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 190921_80a2


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Asfaltový povrch

Datum nahlášení: 19.09.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Významné porušení asfaltového povrchu kolem poklopu ve veřejné komunikaci v ulici Potěminově poblíž křižovatky s ulicí J.V.Sládka (viz. situace)


Lokalita závady: J. V. Sládka 2006/16, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Odstranění závady zařazujeme do plánu oprav před zimním obdobím.