HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 191015_e8b9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybí poklop

Datum nahlášení: 19.10.2015

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Na silnici je chybějící poklop


Lokalita závady: ulice Jiřího z Poděbrad, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu předáváme správci sítě k zajištění.