HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 191023_31a1


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Obratiště MHD Panorama

Datum nahlášení: 19.10.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Vozovka v obratišti je opět značně znečištěna od provozních kapalin, které zde pravidelně vytékají z technicky nezpůsobilých vozů společnosti Arriva. Situace se opakuje stále.


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Gabriela Kochaníková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. S obdobnou situací se bohužel setkáváme téměř na každém obratišti MHD. Dopravce Arriva City s.r.o. byl vyzván k nápravě a vyčištění komunikace, ale nesetkala jsem se s žádnou reakcí. Obratem posílám Vaši pořízenou fotku dopravci, aby zjednal nápravu.
-----------
Po telefonickém kontaktu dopravce poslal na místo technika, který zajistí likvidaci provozních kapalin na komunikaci.