HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 191223_e34a


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Závada - vandalismus na veřejné zeleni Šanov II.

Datum nahlášení: 19.12.2023

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Upozorňuji OŽP Teplice, že v blízkosti ul. Kosmonautů v dubovém lesíku někdo "zřejmě s poruchou osobnosti... nebo spíš nelidská zrůda", bezcitným způsobem poškodil-zohyzdil každý vzrostlý strom reflexní barvou viz. přiložené foto. Tímto žádám OŽP Teplice na úseku ochrany přírody a krajiny, aby se seznámil se skutečností na místě samém a prošetřil (případně delegoval dál na PČR) tento hanebný až zvrácený skutek.


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, po prověření vám sděluji následující:
* jedná se o pozemek ve vlastnictví soukromých osob, který je v KN zapsán jako "zahrada" (nejedná se tedy o lesík/veřejnou zeleň)
* dle mých informací si vlastníci předmětného pozemku zadali vypracování dendrologického hodnocení příslušných dřevin - pravdou je, že čísla na stromech mohla být v menším provedení a decentněji umístěna u paty kmene, jak tomu bývá obvykle
* upozorňuji na skutečnost, že je čistě v gesci vlastníka, pokud si v období vegetačního klidu provede pěstební probírku dřevin, jejichž obvod nedosahuje ve 130 cm výšky dřeviny 80 cm. Zákon OOPK dále umožňuje v této době i mýtit - nesmí se však jednat o souvislou plochu čítající více jak 40 m2 zapojeného porostu

S pozdravem