HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 200217_9af1


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Propad silnice

Datum nahlášení: 20.02.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dobrý den, u polikliniky na novém parkovišti se propadá vozovka


Lokalita závady: část obce Teplice, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, nejedná se o majetek města Teplice, vlastníkem je Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem.