HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 200221_43b9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Stavební sutí z cihel a omítky zaplněná klec na odpadové kontejnery

Datum nahlášení: 20.02.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: V ul. nad zatrubněným Bystřanským potokem; evidentně přivezeno odjinud


Lokalita závady: Prosetice, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno na dispečink svozové společnosti k zajištění úklidu. Vše je bohužel o lidech. Jedná se sice o pokutovatelný přestupek, ale zpětně už bohužel nezjistíme, kdo zde odpad odložil. Pokud někoho vidíte cokoliv odkládat mimo nádoby na odpad, doporučuji volat bezplatnou linku 156 Městské policie, která vyšle obratem hlídku a věc prošetří.