HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 200318_ff36


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Děšťová kanalizace

Datum nahlášení: 20.03.2018

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Z dešťových svodů v domech Na Konečné 196 - 201 a 202 - 207 neodtéká voda, hromadí se v potrubí ve sklepích a vytéká do zrekonstruovaných sklepních prostorů. Je to způsobeno tím, že dešťová kanalizace v této části sídliště je na mnoha místech ucpaná, protože nebyla léta pročišťována. Stejná situace byla i v ulici Pod Školou, kde se v loňském roce podařilo kanalizaci vyčistit a k závadám v našich domech už nedochází.


Lokalita závady: Na Konečné, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Problematika dešťové kanalizace není v gesci odboru životního prostředí, ale odboru dopravy. Váš podnět na tento odbor předávám.
Děkuji za pochopení.
Předáváme správci dešťové kanalizace k odstranění závady.