HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 200519_a33e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Přeplněné nádoby na tříděný odpad

Datum nahlášení: 20.05.2019

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Ul. Brandlova - přeplněný papír, plasty ul. Jana Koziny (u tří věžáků) přeplněné sklo


Lokalita závady: část obce Trnovany, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Kontejnery v ul. Brandlova, na papír a plasty mají být sváženy 1x týdně (papír v úterý a plasty ve středu). Kontejner na sklo v ul. J.Koziny má být svážen 1x za 14 dní, každé pondělí v lichý kalendářní týden - svoz tedy připadá na dnešek. Předávám svozové společnosti, aby prověřili zda minulé svozy proběhly dle harmonogramu a zajistily svoz a případný úklid stanovišť co nejdříve.