HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 200522_e4ef


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Dopravní značení

Datum nahlášení: 20.05.2022

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: V Holečkově ulici je delší dobu značka výstražná značka "Práce na silnici" s dodatkovou tabulkou "Frézování vozovky". To frézování bude pokračovat nebo operátoři značku zapomněli?


Lokalita závady: Holečkova, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Jedná se o zapomenutou značku, která bude údržbou odstraněna.