HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 200915_b87a


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nebezpečné stromy

Datum nahlášení: 20.09.2015

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Při výjezdu z Jateční ulice na čtyřproudovou komunikaci zasahují větve stromů do poloviny připojovacího pruhu. Přijíždějící vozidla, zvláště nákladní, musí větve objet, čímž zasahují do průběžného pruhu v takovém úhlu, že není možno vidět přijíždějící vozidla a hrozí tak vysoké riziko dopravní nehody.


Lokalita závady: Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš podnět prověříme a sdělíme závěr. Hezký den.

Po prověření podnětu bylo zjištěno, že stromy zasahující do komunikace rostou z pozemku ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tohoto vlastníka jsme vyzvali k odstranění neudržované zeleně a k úklidu pozemku, a to v termínu do 7.11.2015.
Hezký den Jurčíková referent ODŽP MgM Teplice