HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 200923_1f79


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Staré domácí spotřebiče na chodníku

Datum nahlášení: 20.09.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Obyvatelé opakovaně vyhazují velké odpadky vedle svého domu na chodniku, místo aby je odváželi do sběrného dvora podle zákonu. V některém bytě Štúrova 671/7 zřejmě právě probíhají rekonstrukce a na chodníku se opět objevily odpadky.


Lokalita závady: Štúrova 671/7, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno svozové společnosti k zajištění úklidu a zároveň Městské policii k prověření. Kdokoliv uloží odpad tímto způsobem, dopouští se pokutovatelného přestupku. Pokud tedy někoho při odkládání odpadu mimo nádoby vidíte, volejte prosím bezplatnou linku Městské policie, tel. 156, která vyšle obratem hlídku a věc na místě prověří. Poměrně často je tak viník přistižen při činu a za přestupek skutečně pokutován. V opačném případě, kdy viník není znám, už bohužel jen za nemalé finanční prostředky likvidujeme vzniklý nepořádek.