HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 201017_7c47


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Překážka na chodníku

Datum nahlášení: 20.10.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V Zámecké zahradě, v prostoru za muzeem, se nachází prostor zakrytý nějakou deskou. Tato deska byla ohraničena kovovým oplocením. Toto oplocení někdo přesunul na komunikaci vedoucí parkem


Lokalita závady: Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci řešíme ve spolupráci s investičním odborem.
oplocení bylo ještě týž den vráceno na své místo.