HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 201119_debc


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadky na zastávce

Datum nahlášení: 20.11.2019

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Opakovaně se přímo na zastávce na Sometu směr Šanov II nachazí hromada odpadků( vylitá barva, zbytky jídel a obalů). Odpadkový koš je instalován jen u zastávky v opačném směru. Třeba by pomohlo, kdyby byl koš i tady.


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Úklid zastávky MHD byl předán odboru dopravy v jehož kompetenci je zajistit úklid na komunikacích a zastávkách MHD. Doplnění odpadkových košů bylo zadáno svozové společnosti Marius Pedersen a.s.