HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 201222_2dd5


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvezené kontejnery

Datum nahlášení: 20.12.2022

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nevyvezené kontejnery na Moskevském náměstí


Lokalita závady: Moskevské náměstí 2163/2a, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V tomto týdnu se bohužel svozy výrazně zpomalily vlivem počasí, špatné sjízdnosti v některých lokalitách a velmi ztížené manipulaci s nádobami. Velice se tedy omlouváme za komplikace, svozy jsou postupně nahrazovány a odvážen i všechen odpad uložený okolo např. v pytlích. Informaci předávám na dispečink svozové společnosti. Děkujeme za pochopení.