HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 201222_d1b2


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený kontejner na směsný odpad

Datum nahlášení: 20.12.2022

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Sídliště Řetenice v ul. Sokolovská cesta u domu 342/12 je poškozené víko kontejneru - (viz. foto).


Lokalita závady: Sokolovská cesta, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš podnět na opravu popřípadě výměnu nádoby na směsný komunální odpad byl předán svozové společnosti Marius Pedersen a.s., která je vlastníkem nádoby.