HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 210216_0d5b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: údržab stromu, odpadkové koše

Datum nahlášení: 21.02.2016

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Bydlím již 25 let v ulici Modlanská, kde naproti domu roste na okraji parčíku náletový strom druhu topol, který bez jakékoliv údržby roste a vždy v jarních měsících zamořuje svými květy okolí a způsobuje alegrie každému obyvateli v jeho okolí. Dále bych chtěla upozornit na situaci v uvedeném parčíku, kde se hromadně venčí psi a v případě, že jejich majitel sebere jejich extrementy nemá je kam uložit, neboť se zde nenachází jediný odpadkový koš. Navrhuji proto umístění alespoň dvou odpadkových košů. Děkuji.


Lokalita závady: ulice Modlanská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Rozmístění odpadkových košů prověříme na místě a zrealizujeme.
Ohledně topolu, topol byl dne 23/2/2016 prověřen, jelikož v součastné době je údržba zeleně zajišťována v tzv. "omezeném režimu" kdy jsou provedeny jen nezbytně nutné práce, jejichž neprovedení by znamenalo ohrožení zdraví.
Bude dřevina (topol) odborně ořezána jakmile tento režim pomine.
Kácena dřevina nebude, jelikož zákon nerozlišuje zda-li je dřevina náletová či není, každá dřevina plní svojí ekologickou funkci. Zákonným důvodem ke kácení také nejsou alergeny z topolu.