HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 210220_501f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad na ulici

Datum nahlášení: 21.02.2020

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Nepořádek na pozemku a kolem kontejneru - parc. číslo 377/8 , k.ú. Teplice, Řetenice.


Lokalita závady: Řetenice, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Iva Smetáková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Plocha parkoviště byla uklizena dne 29.2.2020