HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 210221_6a4f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Havarijni stav zříceniny lázní v Mlýnské ul.

Datum nahlášení: 21.02.2021

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Prolamujici se stropní konstrukce, denně jsou odstraňovány kusy nosného železného systému, prosím o zásah města, statika a vyvezení bezdomovců na záchytku a do ubytoven, ohrožení životů a zdraví bezdomovců a kolemjdoucích, zavolám policii a hasiče, protože nekonate!!!


Lokalita závady: Poštovní, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, o krocích, které byly již ze strany města provedeny, se můžete informovat na odboru ÚPSŘ, na který také tento podnět předávám.
Děkuji za pochopení.