HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 210222_dd38


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená vozovka

Datum nahlášení: 21.02.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Velký výmol


Lokalita závady: Duchcovská 2382/80, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Pokyn k odstranění závady byl již zadán.