HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 210224_7410


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nepořádek po kácení stromů

Datum nahlášení: 21.02.2024

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Nedbale oříznuté pařezy. Rozježděný trávník, blátem znečištěné chodníky i silnice. Ze všech stran domu. Prosíme o uvedení trávy do normálního stavu a neprodlené vyčistění komunikací. Rád bych se zeptal, jaký byl důvod kácet stromy i za domem a zda bude zajištěna výsadba nových.


Lokalita závady: Trnovanská, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Trávník bude upraven po realizaci prací, pařezy budou vyfrézovány. V této lokalitě byly v minulosti dřeviny vysázeny velmi nevhodně. Nyní se nacházejí v ochranném pásmu a v těsné blízkosti domu.
Nicméně letos se zde bude realizovat rekonstrukce veřejného osvětlení, a dřeviny jsou v kolizi se stavbou. Po realizaci prací bude v této lokalitě probíhat nová adekvátní, vhodná náhradní výsadba určená orgánem ochrany přírody a krajiny a také dobrovolná výsadba města.