HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 210517_4576


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Skládka u nádob na separovaný odpad

Datum nahlášení: 21.05.2017

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Skládka u nádob na separovaný odpad


Lokalita závady: ulice Bohosudovská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Informaci předávám na dispečink svozové společnosti k zajištění odvozu odpadu. Jedná se bohužel o neukázněnost některých spoluobčanů, kteří se tímto způsobem zbavují odpadu, který k nádobám rozhodně nepatří. Zbavit se jej mohou prostřednictvím zdarma přistavovaných velkoobjemových kontejnerů či ve sběrném dvoře. V případě, že by jste byl svědkem takového chování, doporučuji volat linku Městské policie 156, která vyšle hlídku a věc prošetří. Jedná se o přestupek za který hrozí pokuta do výše 50000Kč.