HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 210520_db2f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neposekaná tráva

Datum nahlášení: 21.05.2020

Kategorie závady: Neudržovaná zeleň, která není v majetku města


Popis závady: Bylo by vhodné vyzvat vlastníka pozemku na křižovatce Gagarinova-Modlanská-Trnovanská, díky vysoké trávě při výjezdu z Gagarinovy ulice není vidět přijíždějící automobily ze směru Modlany.


Lokalita závady: Modlanská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Tereza Havlínová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den,
děkujeme za nahlášení. Z důvodu akutního zajištění bezpečnosti bude na náklady Statutárního města Teplice provedena částečná úprava zeleně. Současně bude vyzván vlastník pozemku k zajištění péče o pozemek v jeho vlastnictví.

Vlastník vyzván dopisem dne 03.06.2020.

Klidný zbytek dne.
BC. Tereza Havlínová