HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 210622_fead


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Přeplněný kontejner na plastový odpad

Datum nahlášení: 21.06.2022

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Opět přeplněný kontejner na plastový odpad. Problém se neustále opakuje. Zvažte častější odvoz, nebo více kontejnerů.


Lokalita závady: Antonína Sochora, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Prověřila jsem a sobotní svoz dle záznamu GPS skutečně proběhl, nechám tedy do stanoviště přidat další kontejner na plasty, neboť častější svozy než 2x týdně neprovádíme.