HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 210923_2130


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadky na veřejné zeleni

Datum nahlášení: 21.09.2023

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: V sídlišti Řetenice-střed ze strany správce (Marius Pedersen, dále jen MP) se neprovádějí pravidelné (3x v pracovním týdnu) terénní pochůzky sběru odpadků z veřejného prostranství... a pokud ano, tak velmi ledabyle a nedůsledně. Tímto vás žádáme, aby ze strany správce (MP), bylo přijato opatření k nápravě k výše popsanému nežádoucímu stavu, děkujeme.


Lokalita závady: Řetenice, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace byla předána technikovi společnosti Marius Pedersen a.s, která má na starosti údržbu zeleně. Dále bude provedena kontrola, této lokality.