HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 211218_ac2d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neodtéká uliční vpusť

Datum nahlášení: 21.12.2018

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Na křižovatce ulic Mühligova/Rybniční opět neotéká uliční vpusť, douho po dešti je zde ještě louže, za deště dokonce přetékala do sousedních vpustí.


Lokalita závady: ulice Mühligova, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci prověříme a budeme řešit se správcem dešťové kanalizace.