HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 220124_0a6c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Zledovatělé chodníky v celém městě

Datum nahlášení: 22.01.2024

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Od minuléího týdne se chodníky nedají používat bez rizika úrazu. Kdy začne město konečně řešit tuhle situaci? Stačí posyp drobným stěrkem, nemusí se rovnou solit. Součastný stav v žádném případě neodpovídá civilizované zemi, nýbrž neandertálsklé době. V případě úrazu je třeba se obrátit na město? Protože jsem už 2x upadla ale naštěstí se nestalo nic vážného. Neumím si představit, jak po těch chodnících dhodí starší lidi.... nikde ani stopa po úklidu nebo odstraňování těchto ledových nánosů.


Lokalita závady: Českobratrská 794/5, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Gabriela Kochaníková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Statutární město Teplice se primárně snaží zajistit ošetření chodníku na alespoň jedné straně ulice. Vámi určená poloha v hlášení závad neoznačuje místo problému. Přesto provedeme v ulici U Zámku kontrolu a dle možností zajistíme ošetření chodníku. Vlastník objektu (nebo delegát) si může požádat město o dodání posypové soli, kterou si upraví plochu před vstupem do objektu.