HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 220224_09ad


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvezený kontejner na směsný komunální odpad

Datum nahlášení: 22.02.2024

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nevyvezený kontejner na směsný komunální odpad - svozový den je středa; ve čtvrtek večer stále nevyvezeno. Žádáme o urychlené vyvezení odpadu! Díky


Lokalita závady: Jankovcova, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vlivem poruchy svozového vozu došlo ke skluzu s vývozem v některých lokalitách a dojíždělo se včera do 22 hod. Přeposílám na dispečink svozové společnosti k prověření a případné nápravě.