HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 220318_a6ff


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nesprávná dopravní značka

Datum nahlášení: 22.03.2018

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Přechodné dopravní značení se umísťuje na sloupek červenobíle pruhovaný, viz vyhl.294/2015 Sb., §1 odst.2. MP jistě jezdí kolem, odpovědná osoba jistě dohlíží, ale závadu nikdo neřeší.


Lokalita závady: Anglická, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předám Váš podnět kolegyni, která má věc na starosti.

D. Městka
odbor dopravy