HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 220321_4136


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadky

Datum nahlášení: 22.03.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Kolem kontejnerů jsou odpadky. Duchcovská 414, Desetipatrak.


Lokalita závady: Duchcovská, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno na dispečink svozové společnosti, která během zítřejšího svozu papíru zajistí kompletní úklid.
Zároveň bylo dozjištěno, že hromadění odpadu zde již řeší kolegyně Jurčíková v součinnosti s Podkrušnohorským bytovým družstvem, jako vlastníkem celého objektu a pronajímatelem jednotlivých provozoven, z jejichž činnosti zde odpad navíc vzniká. Kontejnery na tříděný odpad, které jsou zde umístěny jsou určeny pro občany, nikoliv pro podnikatelské subjekty - ty si musí zajistit odstranění odpadu na své náklady, nikoliv zneužívat systém hrazený z městského rozpočtu a hromadit odpad okolo nádob pro občany.