HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 220323_f8a4


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Znečištěný chodník

Datum nahlášení: 22.03.2023

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Bláto na chodníku po zemních pracích, kterou prováděla firma Plynomont. Spadané jehličí a jehnědy ze stromů na hlavním chodníku, na vedlejších chodnících před domy a za domy a na příjezdových komunikacích ke garážím.


Lokalita závady: Slovenská, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Iva Smetáková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Dnes proběhlo místní šetření, bláto na chodníku nebylo zaznamenáno. Hlavní chodník ve Slovenské ulici je zahrnutý do pravidelného strojního úklidu, vedlejší chodníky budou v nejbližším možném termínu také zameteny.