HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 220617_3267


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Díra na komunikaci

Datum nahlášení: 22.06.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Na křižovatce ul. Thámova a Štúrova v Trnovanech je při kraji silnice poměrně hluboká díra, která může způsobit poškození vozidel.


Lokalita závady: Štúrova 692/36, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. O této díře ve vozovce již víme a zadali jsme správci údržby komunikací k nápravě.