HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 220621_dd7d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvezevý odpadkový koš

Datum nahlášení: 22.06.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nevyvezený silně zapáchající odpadkový koš. Vyvážel se 3krát týdně, nyní ani za 14 dní.Psí exkrementy vypadávají už ven.


Lokalita závady: Šmeralova, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno na dispečink svozové společnosti s urgencí.