HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 220920_a005


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník

Datum nahlášení: 22.09.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Díra na chodníku/u kanálu, dětská noha snadno může zapadnout.


Lokalita závady: Antonína Sochora 1307/13, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu jsme předali k odstranění SČVK.
Dle sdělení SČVK ze dne 23.10.2020 byla závada odstraněna.