HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 221015_a4b9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Přerostlé keře a stromy

Datum nahlášení: 22.10.2015

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Za domem 2531 a zadní stěnou garáží nejsou vůbec prořezávány keře.Dále žádáme o snížení a prořez koruny stromu(Jírovec maďal).Jeho obrovská koruna může být nebezpečím pro osoby pohybující se v jeho blízkosti.Současně neumožňuje dostatrečný průchod denního světla do bytových jednotek.Spadané listí nikdo neuklízí.DĚKUJEME,


Lokalita závady: část obce Teplice, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Dne 22/10/2015 proběhlo místní šetření. Keře budou zmlazeny na pařez. Ohledně jírovce proběhne prořez v jarním období březen - duben 2016.Listí bude do 14 dnů shrabáno.